divendres, 22 de maig de 2020

Beques Menjador, curs 2020-2021

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca del Bages

Imports de l’ajut:

Es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 50% del preu del menjador (màxim 6,33 €/dia), en funció dels llindars de renda i les puntuacions fixades a les bases de la convocatòria. L’import del 50% és possible que s’incrementi fins al 70%, condicionat a la disponibilitat pressupostària en el moment anterior a concessió de l’ajut.

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es presentaran prioritàriament de manera telemàtica. En cas de no poder-se fer telemàticament s’habilitaran espais presencials segons la fase del desconfinament en què ens trobem l’1 de juny.
Si ens trobem en fase 2 i els centres educatius poden obrir a partir de l’1 de juny la presentació es farà a les escoles.
En cas que no entrem en fase 2 i les escoles no puguin obrir la presentació es farà de la següent manera:
 • Manresa: el personal del Consell Comarcal es desplaçarà al pati de les escoles o a la seva proximitat a recollir les sol·licituds en paper (si és aquest el cas, s’informarà de les dates i els horaris).
 • Altres municipis de comarca (excepte Manresa):s’hauran de presentar les sol·licituds presencialment a l’ajuntament del vostre municipi.
 • CALENDARI
 • Termini per presentar la sol·licitud: entre l’1 i el 12 de juny. Les sol·licituds rebudes després del 12 de juny no garantim poder-les tenir adjudicades.
 • Per a més informació, cliqueu aquí.

diumenge, 10 de maig de 2020

Preinscripció escolar curs 2020-21

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020.
S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els infants que compleixen 6 anys el 2020 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).


Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l'educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:
 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

Podeu trobar el Projecte educatiu de l'escola Vall de Néspola clicant en aquest enllaç. 

Caldendari

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Clicant aquí accedireu a la resta del calendari. 

Presentar la sol·licitud

Per presentar la sol·licitud cal clicar aquí.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els infants que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

Documentació identificativa

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.
El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen

Clicant aquí trobareu més informació.